سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرجان معظم نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه رازی
محمد سعید احدی – کارشناس ارشد، گرایش سازه های هیدرولیکی، پژوهشکده تحقیقات پیشرفته آب
حسین بنکداری – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی، کرمانشاه
احمد طاهر شمسی – دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

برآوردتوزیع سرعت تقریبا مهمترین موضوع در مهندسی هیدرولیک می باشد. با تعیین سرعت در کانال می توان دبی و تنش برشی در کانال را تعیین نمود. از این رو محققین زیادی به تحقیق در این زمینه پرداخته اند.گروهی از این محققین مدلهایی را ارائه داده اند که در کانالهای عریض به خوبی جواب داده است. اما همواره توزیع سرعت در کانالهای تنگ مبهم باقی ماند.تا اینکه وقوع سرعت ماکزیمم زیر سطح آب در بعضی از رودخانه ها گزارش شد. بعد از آن محققین به بررسی این پدیده و اصلاح قوانین قبلی و ارائه قوانین جدید برای برآورد توزیع سرعت پرداختند. در این مقاله به بررسی ۴ مدل که از اصلاح قانون لگاریتمی و معادلات ناویر استوکس برای کانال های روباز تنگ بدست آمده ،می پردازیم.