سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم قربان زاده – کارشناسی ارشد
فرزانه معینی – کارشناسی ارشد
سیروس قطبی – استاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله سه مدل ترمودینامیکی p-FV-Suniquac,fh-nrtl-nrf,fv-nrf برای محاسبه اکتیویته حلال درمحلولهای پلیمری پلی دی متیل سیلوکسان +نرمال هگزان و پلی اتیلن گلیکول +آب استفاده شده است اغلب مدلهای ضریب اکتیویته که برای تعادلات مایع – بخار محلولهای پلیمری درمقالات استفاده می شوند به صورت مجموع دوعبارت ترکیبی و باقیمانده هستند مدلهای فلوری – هاگینز f-H حجم آزاد انتروپیک FV,p-FV عبارت ترکیبی و مدلهای SUNIQUAC,NRTL-NRF,NRF جمله باقیمانده مدلهای مورد مطالعه دراین کار هستند مدلهای مورد برریس به ترتیب دارای دو شش و سه پارامتربرهمکنش قابل تنظیم هستند که بعدازتعین این پارامترها توانایی مدلها درپیش بینی اکتیویته محلولهای پلیمری با یکدیگر مقایسه شده است.