سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه عطایی – دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعات
مرضیه اتابکی – دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعات
راضیه نظری –

چکیده:

آمادگی الکترونیکی به عنوان یک مفهوم نسبتا جدید دراثر رشد فزاینده نفوذ اینتر نت در جهان و همچنین به وجود آمدن پیشرفت های چشمگیر در استفاده از فناوری اطلاعات درکسب و کار صنعت خدمات آموزش و سایر زمینه ها توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب نموده است سران کشورهای در حال توسعه به منظور کاهش شکاف اطلاعاتی بین خودشان و کشورهای توسعه یافته و به اتخاذ ICT نیازمندند این کشورها باید موقعیت خود را در عصر اطلاعات تشخیص داده و بهترین راه را برای بکارگیری ICT انتخاب کنند دراین میان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اصلی ترین نقش را ایفا می کنند دراین مقاله درابتدا تعدادی از مدلهای پیاده سازی شده در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد بررسی قرارگرفته اند درحقیقت تلاش شده است تا این مدلها با توجه به مهمترین قسمت ها از قبیل شاخص ها راه جمع آوری داده ها و روش تحقیق خلاصه شوند سپس با مطالعه نتایج حاصل از پیاده سازی این مدل ها نقاط قوت و ضعف آنها تشخیص داده شده و درنهایت با استفاده از آنالیز SWOT استراتژی هایی به منظور توسعه ارزیابی آمادگی الکترونیکی درایران به عنوان یک کشور درحال توسعه ارایه گردیده است.