سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی حمزه ئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
میترا جوان – استادیاران دانشگاه رازی
افشین اقبال زاده –

چکیده:

درحین یک رخداد بحرانی دررودخانه ها مانند سیل عرشه پل ممکن است نسبتا و یا بطور کامل توسط جریان رودخانهمستغرق گرد د درجریانهای با عدد فرود بالا تغییرات سطح آزاد برروی عرشه پلهای رودخانه ها قابل ملاحظه است دراین حالت عرشه تحت تاثیر شرایط مرزی نامتقارن خواهد بود بطوریکه بارهای هیدرودینامیکی قابل ملاحظه ای به سازه عرشه وارد می گردد و یک وضعیت بحراین برای پایدارسازه ای آن رخ خواهد داد درمقاله حاضر پروفیل سطح ازاد جریان برروی عرشه و ضریب نیروی درگ متوسط زمانی وارد برآن درجریانهای با عدد فرود بالا با استفاده از نرم افزار فلوئنت و بهره گیری از سه نوع مدل اشفتگی K-e استاندارد RNG k-e و realizable k-e شبیه سازی شده اهست دراین شبیه سازی ها از روش VOF جهت شبیه سازی سطح آزاد استفاده گردیده است از طرح های بازسازی هندسی و کوئیک به منظور تعیین موقعیت سطح آزاد درروش VOF استفاده شده و نتایج حاصل مورد مقایسه قرارگرفته اند.