سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید مودت نیا – کارشناسی ارشد مهندسی حفاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
فرشید مدنی فر – کارشناسی ارشد مهندسی حفاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
بهرام حبیب نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

مخازن را می توان از جهات گوناگونی تقسیم بندی کرد یکی از این تقسیم بندیها می تواند بر مبنای وجود شکاف درمخازن و یا عدم وجود آن باشد بر این اساس می توان مخازن را به ۲ دسته کلی تقسیم کرد مخازن معمولی (فاقدشکاف) و مخازن شکافدار تفاوتهای مخازن شکافدار و معمولی آنچنان زیاد هستند که رفتار یک مخزن شکافدار به ندرت با رفتار یک مخزن معمولی تطابق دارد. با توجه به اینکه بیشتر مخازن شکافدار هستند، بررسی این نوع مخازن ضروریبه نظر می رسد این تفاوتها از دو منظر ساختار و مکانیزم ها ی تولید هیدرکربون در مخزن قابل بررسی هستند در این جا بر آن هستیم تا یک مقایسه میان دو مخزن از لحاظ میزان تولید ، بهره بری و بازیافت نهایی انجام دهیم برای اینکهاین قیاس را انجام دهیم ابتدا به بررسی ساختار مخازن می پردازیم و در مرحله بعد مکانیزم های تولید هر یک از مخاز ن معمولی و شکافدار را بررسی می کنیم. مکانیزم ها تولید از مخازن معمولی: تولید از طریق نیروی گاز محلول، تولید از طریق کلاهک گازی، تولید از طریق سفره آبی و تولید از طریق نیروی گراویتی. مکانیزم های تولید از مخازن شکافدار:تولید از طریق پدیده همرفت ، تولید از طریق پدیده نفوذ ، تولید از طریق گاز محلول، تولید از طریق ریزش ثقلی و جذب( آشام)و تولید از طریق فرآیند بلوک به بلوک. البته باید این نکته را هم بیان کرد که تولید از مخازن شکافدار معایبی هم دارد که با بیان این معایب می توان قیاس کاملی در مورد تولید ، بهره وری و بازیافت نهایی مخازن معمولی و شکافدار انجام داد