سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رویا مشاک – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
سحر صفرزاده –

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه مؤلفه های عشق ( صمیمیت، هوس و تعهد ) و رضایت زناشویی دانشجویان زن و مرد دانشگاه آزاد شهر اهواز بود. نمونه پژوهش شامل ۱۲۰ نفر( ۶۰ زن و ۶۰ مرد ) بود که در سال تحصیلی۸۷-۸۶ به تحصیل اشتغال داشتند و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و با آزمونهای عشق استرنبرگSTERENBERG و رضایت زناشویی ENRICH) مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحقیق حاضر از نوع علی – مقایسه ای بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش چند متغیری ( مانوا) در سطح p<0/05 نشان داد که: بین رضایت زناشویی و مؤلفه های عشق تفاوت معنی داری وجود دارد و همچنین ؛ بین رضایت زناشویی و صمیمیت ، هوس و تعهد تفاوت معنی داری وجود دارد