سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا تدین فر – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار
نرجس شهمیری – کارشناس محیط زیست

چکیده:

امروزه فناوری های ناشی از پیشرفت های علمی و تجربی در زیرساخت های مختلف بشری تنها در حیطه و سیطره ی دارندگان علوم و تکنولوژی باقی نمی ماند و به سرعت مرزهای جغرافیایی را درمی نوردد اما آنچه که گاها دوراز چشم متولیان امور قرار می گیرد استفاده کورکورانه از پیشرفته ترین تکنولوژی ها به عنوان آخرین راه حل با هزینه های گزاف بدون توجه به مباحث فرهنگی و تصویب قوانین ممکنه است که دربسیاری از موارد می تواند صرفه جویی و کاهش هزینه ها را در پی داشته باشد درخصوص بحث پسماندها و مدیریت آنها گرچه شیوه های مدرنیته و استفاده از ماشین آلات دربازیافت مواد همیشه مطرح بوده است و نقش مهمی در رابطه با محیط زیست حفظ منابع انرژی و جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی ایفا نموده است اما توجه به استانداردها و قوانین سایر کشورها و استفاده از آنها درامر مدیریت پسماندتفکیک و آنالیز پسماند ها می تواند بسیار موثر و از نظر اقتصادی کارآمد باشد.