سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محسن یاوری – رئیس گروه تامین مواد و قطعات شرکت قطارهای مسافری رجاء

چکیده:

چنانکه میدانیم حمل و نقل ریلی بعنوان یکی از بهترین وایمن ترین راه های حمل و نقل است اقبال به سمت حمل و نقل ریلی از جهت ایمنی هزینه کم دقت مصرف سوخت کم به نسبت سیستمهای مشابه و به ظرفیت حمل بالا عدم وابستگی زیاد به شرایط آب و هوایی و جذابیت آن می باشد درکشور ما نظر به آمار تصادفات جاده ای و سوانح هوایی گرایش به سمت حمل و نقل ریلی افزایش یافته است باتوجه به موارد ذکرشده افزایش ناوگان مسافری امری اجتناب ناپذیر است دراین بین نوع انتخاب ناوگام با توجه به شرایط فرهنگیاقلیمی بهره برداری و … حائز اهمیت است درحال حاضر ناوگان مسافری راه آهن ج.ا.ا از دونوع قطارهای خودکشش و دیگرکشش که غالبا از نوع دیزلی می باشند استفاده می گردد دراین کوتاه سعی برآن شده است کهمزیت ها و معایب هریک از سیستم ها مورد بررسی قرارگرفته و سیستم بهینه انتخاب گردد به هر تقدیر در پایان بررسی درسیستمهای پیشنهادی جدیدی نیز ارایه شده است که این سیستم ترکیبی از تکنولوژی نوین ودستیابی به سرعتهای بالا به همراه امکان استفاده از تعداد زیادی از واگنهای مسافری کوپه خواب موجود می باشد.