سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شعبان رنجبری – دانشجوی ارشد حشره شناسی
صفر فرهنگ –
شهرام آرمیده – استادیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه ارومیه

چکیده:

ارزیابی قدرت پرواز از معیارهای کنترل کیفی زنبورهای پارازیتویید می باشد دراین تحقیق تاثیر نسل روی قدرت پرواز زنبور Diadegma semiclausum بررسی گردید برایاین منظور شفیره های پارازیتویید از مزارع کلم که برروی شب پره پشت الماسی کلم Lep:Plutella xylostella plutellidae) فعالیت می کنند جمع آوری و در ۱۱ نسل متوالی در شرایط آزمایشگاهی روی لاروهای سن ۲ و ۳ شب پره پشت الماسی کلم پرورش داده شدند آزمایش تعیین قدرت پرواز درنسلهای دوم سوم چهارم پنجم هفتم نهم و یازدهم با استفادها ز لوله پلیکای مشکی استوانها ی شکل انجام گرفت پس از تلف شدن زنبورها در آون درصد زنبورهای ماده بی تحرک راه رونده و پرواز کننده به سمت نور در نسلهای مختلف محاسبه گردید. نتایج مقایسهآماری نشان داد با افزایش تعداد نسل قدرت پرواز و تحرک زنبور Diadegma semiclausum کاهش و درصد زنبورهای فاقد قدرت پرواز افزایش یافت.