سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پنام زرفام – هیئت علمی دانشگاه آزاد دزفول
سیدصمد شفیعی – مدرس دانشگاه آزاد آبدانان

چکیده:

باتاثیر سربار تنشهای فشاری درلایه های خاک بوجود آمده و باعث فشرده شدن آن می شود ازانجایی که فشرده شدن خاک باعث نشست سازه واقع برآن میگردد ازنقطه نظر مهندسی به این پدیده نشست خاک می گویند حال میخواهیم دراین پروژه بررسی کنیم که آیا قاب ساختمانی می تواند عامل موثر برای مقابله با نشست باشد با مطالعه درمورد خاک زیرشالوده و اندازه گیری نشست بهعلت بارسازه و لحاظ کردن آن درطراحی قاب ساختمان با اتصالات ساده و گیردار به این نتیجه می رسیم که نشست درقاب های گیردار باعث ایجادلنگرمضاعف درتیرها می گردد و با طراحی مجدد تیروتقویت آن میتوان از نشست تخمین زده شده جلوگیری کرد و دراین صورت قاب نرم تر و درمقابل نشت مقاومت ر است ولی حالت اتصال ساده نشست لنگر اضافی روی تیرها ایجاد نمی کند که این ایده درنرم افزار ETABS بررسی میگردد و نتیجه خروجی مورد مطالعه قرارگرفت