سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

منصور فخری – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران، تهران، ایران
علیرضا غنی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مهندسی سیرجان، کرما

چکیده:

تاکنون نرم افزارهای بسیاری جهت تحلیل و طرا حی روسازی های انعطاف پذیر توسعه یافته است. برخی از نرم افزارهای موجود علاوه بر تحلیل روسازی قابلیت طراحی روسازی و لحاظ نمودن معیارهایخرابی روسازی را نیز دارند. در این مقاله، ده نرم افزار بسیار مهم طراحی روسازی به روش مکانیستیک – تجربی که توسط ادارات و مراکز تحقیقاتی در سرتاسر دنیا برای تحلیل و طراحی روسازی مورد استفاده قرار می گیرند، از نظر قابلیت های عمومی هر یک از آنها مورد مقایسه قرار گرفته آن. این نرم افزارها عبارت از CIRCLY, PerRoad, mePADS, MICHPAVE, MnPAVE, Kenlayer ، Design Guide 2002 , ELSYM, BISAR, Everpave می باشند. مقایسه قابلیت های عمومی هر یک از این نرم افزارها از نظر نحوه گرفتن ورودی های طراحی و لحاظ نمودن مولفه های مختلف طراحی بر اساس مفهوم ورودی های شاخه ای که در پیش نویس راهنمای اشتو ۲۰۰۲ به آن اشاره شده است، انجام گرفته است، نتایج این بررسی نشان می دهد که درحال حاضر هیچ یک از برنامه ها جامعیت برنامه Design Guide 2002 را جهت طراحی روسازی های انعطاف پذیر ندارند.