سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزانه سمائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
گلرخ دانشگرمقدم –
فرهاد سمائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهار

چکیده:

در این مقاله ابتدا با توجه به طرح هتلی در منطقه نمونه گردشگری باغشهر آفتاب همدان، میزان مصرف الکتریکی و حرارتی هتل محاسبه می گردد . سپسبا توجه به امکان استفاده از انرژی بیوگازدر اطراف هتل، محاسبات فنی یک نیروگاه بیوگازCHP جهتتامین انرژی الکتریکی و حرارتی هتل ارائه شده است . سپسبا توجه به طول و عرض جغرافیایی شهر همدان، محاسبات فنی استفاده از سیستم فتوولتاییک جهت تامین انرژی الکتریکی هتل ارائه شده است. در ادامه به محاسبه اقتصادی دو طرح به طور جداگانه پرداخته می شود . بهینه سازی اقتصادی در طراحی و بهره برداری از سیستم های الکتریکی معمولا از طریق بررسی معیارهای سرمایه گذاری انجام میپذیرد که در این پژوهش، عبارتند از: ارزش خالص فعلیNPVنرخ بازگشت داخلیIRRدوره بازگشتPPکه با در نظر گرفتن روشهای ارزیابی اقتصادی، بررسی اقتصادی طرح نیز انجام گرفته است