سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشته رحمانی – پژوهشگاه نیرو
محمدابراهیم سربندی فراهانی – پژوهشگاه نیرو
اکبر نمازی تجرق – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در این مقاله انواع روشهای بازتوانی جهت احیای یکی ازواحدهای نیروگاه بخاری بعثت مورد ارزیابی فنی و اقتصادی قرار گرفته است. در ابتدا مدل ترمودینامیکی سیکل نیروگاه بعثت با استفاده از نرم افزار ترموفلو ساختهشد و با اعمال نتایج حاصل از آزمون عملکرد واحد، مدل ساخته شده بر شرایط فعلی واحد منطبق گردید. سپس با توجه به میزان بهبود بازده و توان پس از اعمال هر طرح،بهترین گزینه ها از نظر فنی انتخاب شدند. در مرحله بعدبا استفاده از نرم افزار تهیه شده جهت ارزیابی اقتصادی، شاخصهای اقتصادی برای طرح های بازتوانی، احداث واحد جدید و رفع محدودیت تولید واحد محاسبه گردید و از بین گزینه های مطرح بهترین گزینه ها برای بهبود وضعیت نیروگاه بعثت تعیین شد