سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسن حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمدرضا سمسار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مجید آقاسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

چکیده:

ذخیر هسازی انرژی الکتریکی، و بهره برداری از این انرژی، با راندمان بهینه وابستگی بسیار زیادی به چگونگی ذخیر هسازی انرژی دارد. لذا نقش نیروگا ههای تلمبه ای– ذخیر های با سرعت متغیر برای رسیدن به این هدف بسیار ضروری است. مضاف برمزایای این نیروگا ههای از جمله: افزایش راندمان بهینه در تولید و مصرف، سرعت بالای پاسخگویی به نیاز شبکه در لحظات ساس(خاموشی محض، اغتشاشات…) و در نهایت ایجاد پایداری و تعادل متناسب با نیاز شبکه، روشهای رسیدن به این مزایابسیار حایض اهمیت است و نقش بسزایی در سهولت رسیدن به به آنها ایفا میکنند. در این مقاله ضمن معرفی تمام رو شهای کاربردی کنونی در راه اندازی و تغییر سرعت واحدهایDFAM و مقایسه فنی این روشها با یکدیگر، با ارائه راهکارهای کاربردی سعی به رفع برخی از محدودیتهای پیشروی این تجهیزات PWM ، SVC ، Cycloconvertor شده است تا استفاده از این روشها بتوان از قابلیت آنها بیشترین بهره را برد. با توجه به مطالعات صورت گرفته اینورترهای منبع ولتاژ از نظر فنی دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر روشها هستند. در پایان نیز مقایسهای بین هزین ههای انجام شده برای واحدهای با سرعت متغیر وسرعت ثابت صورت گرفته است. این مقایسه افزایش هزینه نیروگاه هنگام استفاده از سرعت متغیر را نشان می-دهد. اما تجمیع مباحث فنی و اقتصادی کارشناسان را به استفاده از نیروگا ههای تلمبهای ذخیرهای ب هسرعت متغیر رهنمون می – سازد.