سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا الفتی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
مونا مهدی زاده – دانشجوی کارشناسی دانشگاه زنجان
حسن طاهرخانی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه زنجان

چکیده:

راهها از سرمایههای ملی هر کشوری محسوب میگردند که حفظ ونگهداری از آنها امری ضروری است. هزینههای ساخت ، نگهداری و استفاده کنندگان از راه از مهمترین مولفههای هزینههای راهها میباشند. مقدار این هزینهها به مقدار زیادی متاثر از نوع روسازی میباشد.با توجه به اینکه روسازی بتنی در خیلی از کشورها به مقدار زیادی استفاده گردیده است. در ایران ، به دلیل ارزان بودن قیر تاکنون مورد توجه و استفاده نبوده است. با این حال با توجه به کم شدن منابع نفت و حذف یارانهها از قیر و افزایش هزینه آسفالت ، استفاده از روسازیهای بتنی در ایران نیازمند بررسی و توجه است. در این مقاله به طور موردی استفاده از دو نوع روسازی بتنی و آسفالتی برای آزادراه قزوین زنجان مورد بررسی قرار گرفته و از نظر فنی – و اقتصادی مورد مقایسه قرار گرفته است. پس از محاسبه ضخامت قسمتهای مختلف روسازی با استفاده از روش آشتو هزینههای ساخت و هزینه- های جانبی شامل تعمیر ، نگهداری ، ترمیم و … محاسبه گردید.اقتصادی تربودن روسازی بتنی نسبت به روسازی آسفالتی بستگی به مقدارنرخ بهره ای داردکه هزینه های عمرباآن تنزیل می گردند. درنرخ بهره های پایین ترروسازی بتنی ازروسازی آسفالتی اقتصادی تربوده ولی برای مقادیربالاترروسازی آسفالتی اقتصادی تراست.