سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

تقی سامی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان
یحیی حسن خانی – شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی نیروگاه خوی

چکیده:

باتوجه به مقادیرزیاد تلفات انرژی درشبکه برق کشور که بخش عمده ای ازآن درسیستم توزیع نیرو می باشد بررسی روشهای کهاش تلفات درشبکه توزیع ازاهمیت فوق العاده ای برخوردار است باتوجه به آنکه ترانسفورماتورهای شبکه توزیع کشور درصد بالایی ازتلفات سیستم توزیع را باعث می شوند بنابراین بررسی روشهای کهاش تلفات دراین تجهیزات از نظر مسائل فنی و اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است دراین مقاله به مقایسه فنی و اقتصادی ترانسفورماتورهای هسته آمورف با هسته سیلیکونی پرداخته شده است بررسی های انجام شده درمقاله حاضر نشان میدهد با درنظر گرفتن نرخ بهره متوسط سالانه درکشور و نیز قیمت انرژی الکتریکی طراحی و ساخت ترانسهای توزیع موجوددرحالحاضر درکشور ازنظر فنی و اقتصادی بهینه و مطلوب نبوده و سطح تلفات بهینه برای این تجهیزات بگونه ای است که تلفات بارداری و بی باری آنها بطور همزمان درحدود ۲۵-۲۰درصد از سطح تلفات ترانسهای کنونی کمتر باشد.