سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی جوکار – پژوهشگاه نیرو
امید شاه حسینی – پژوهشگاه نیرو
داریوش آزرم – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در این مقاله به مقایسه فنی-اقتصادی سیستم های سرمایشی متداول همچون چیلر تراکمی و چیلر جذبی گاز سوز با سیستم جذبی خورشیدی مبتنی بر کلکتورهای لوله خلا در ایران پرداخته می شود. بررسی ها در سه شرایطآب و هوایی متفاوت شامل شهر تهران (معتدل)، بندرعباس (گرم و مرطوب) و بجنورد (سرد) انجام شده است. بررس یها نشان می دهد که با شرایط اقتصادی حال، چیلر جذبی خورشیدی بر چیلر جذبی گاز سوز برتری داشته و قیمت تمام شده برق آن به سیستم تراکمی بسیار نزدیک می باشد. با انجام آنالیزهای حساسیت بر روی تغییرات قیمت کلکتور لوله خلا و چیلر جذبی، مشاهدهشد که در تمامی اقلی مها با کاهش ۱۰ درصدی قیمت اولیه سیستم جذبی خورشیدی، قیمت تمام شده این سیستم از دیگر تکنولوژی ها کمتر می گردد