سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید پاکیزه – دانشیار مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
صدیقه ثابت جازاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی د

چکیده:

استفاده از گاز طبیعی در نتیجه افزایش مستمر قیمت نفت، نیاز به انرژی های متنوع و امن، مسائل زیست محیطی و توسعه تکنولوژی های جدید، به عنوان یک منبع انرژی جهانی در سال های اخیر رواج بسیاری یافته است. روش های گوناگونی برای انتقال گاز طبیعی از حوزه های گاز و نفت به بازارهای مصرف وجود دارد، که شامل روش هایی نظیر خطوط لوله (PNG)، گاز طبیعی مایع شده (LNG)، فناوری گاز متراکم (CNG)، فناوری هیدرات گاز طبیعی (NGH) و تبدیل گاز به سوخت مایع (GTL)، می باشند. انتخاب روش های انتقال گاز وابسته به انتخاب نوع تکنولوژی، ظرفیت گاز و فاصله مبداء تا مکان انتقال متفاوت است، که این موارد بر اقتصاد طرح تاثیر گذارند. در این پروژه انتقال ۷۵/۱۲ میلیون استاندارد متر مکعب (۴۵۰MMSCFD) گاز طبیعی از بندر عسلویه در جنوب ایران به بازارهای مصرف توسط تکنولوژی-هایCNG, GTL ,LNGو NGH مورد بررسی و مقایسه اقتصادی قرار گرفته است. جهت انجام این مطالعات فرآیندهای مورد نیاز برای تبدیل گاز طبیعی به محصول مطلوب ابتدا شبیه سازی و طراحی شده اند و سپس با استفاده از یک مدل اقتصادی، هزینه های مرتبط با تولید و انتقال به صورت تابعی از ظرفیت و فاصله (۴۰۰۰، ۶۰۰۰، ۸۰۰۰ و km 10000) برآورد شده اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که برای فواصل کمتر از km 3500 روش CNG، بین ۳۵۰۰ و km 7500 روش LNG و بیشتر از km 7500 روش GTL از نظر اقتصادی کمترین هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی را دارند. قابل ذکر است رتبه های بعدی مناسب از لحاظ اقتصادی در هر یک از محدوده های انتقال، بین دیگر روش ها با تغییر فاصله انتقال جا به جا می شوند.