سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم مکلف سربند – کارشناس دفترفنی شرکت آب منطقه ای اردبیل
حسین گلمحمدی – مدیر دفترفنی شرکت آب منطقه ای اردبیل
مهدی اسدی نیازی – رئیس گروه تحقیقات شرکت آب منطقه ای اردبیل

چکیده:

توزیع نامناسب آب، خاک و جمعیت که موجب توزیع غیر یکنواخت زمانی و مکانی منابع و مصارف آبی گردیده، انتقال آب از حوضه ای به حوضه دیگر بمنظور برقراری توازن و توزیع همگن تر منابع و نیازها ضروری نموده است. حوضه مشترک قزل اوزن با پتانسیل آبی ۳/۷ میلیارد مترمکعب یکی از حوضه های مهم کشور محسوب می گردد که منابع آب و خاک آن توسط ۸ استان مورد بهره برداری قرار می گیرد. سهم استان اردبیل در تولید منابع آب این حوضه در حدود ۶۴۰ میلیون متر مکعب و تنها در حدود ۱۰۰میلیون متر مکعب از آن در استان بهره برداری می گردد. ناهمگونی توزیع منابع آب و خاک و جمعیت در حوضه های مرزی و مشترک ارس-دره رود-بالهارود و قزل اوزن و قرار گرفتن مراکز جمعیتی و صنعتی در بخش مرکزی، افزایش نیازهای آبی و بروز بیلان منفی، افت متوسط ۱۱متری سطح ایستابی و کسری مخزن ۵۵۰ میلیون مترمکعبی آبخوان دشت اردبیل را در پی داشته است. تحقیق حاضر به بررسی مطالعات تامین کمبود آب، لزوم انتقال آب مورد نیاز شرب و صنعت بخش مرکزی از حوضه مشترک قزل اوزن به محدوده شهرستانهای مرزی و توریستی نمین، نیر، سرعین، هیر و اردبیل پرداخته و آن را با سایر طرحهای مشابه مورد مقایسه قرار داده است. نتایج مقایسه های فنی و اقتصادی نشان می دهد که طرح حاضر در بین طرحهای مشابه به لحاظ اقتصادی در رتبه دوم و به لحاظ فنی از سهولت مناسبی برخوردار می باشد.