سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نادر جوانمردی نبی کندی – تهران،دانشگاه تهران،پردیس دانشکده های فنی،دانشکده مهندسی شیمی
رویا عطائی – تهران،دانشگاه تهران،پردیس دانشکده های فنی،دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

استفادها ز گازطبیعی به عنوان سوخت ازلحاظ زمانی به سوختهای جامد و مایع مانند زغالسنگ ونفت دیرتر آغاز شده است اما سهولت استحصال و مصرف آن دو عامل عمده ای است که گاز طبیعی را به سوخت غالب آینده تبدیل خواهد کرد علیرغم این که ایران با دارا بودن حدود ۱۶% از کل ذخایر گاز طبیعی جهان بعد از روسیه دررتبه دوم جهانی قرار دارد سهم ایران درتولید و صادرات آن حدود ۵% می باشد که بسیار ناچیز بوده و ایران را دررتبه هشتم تولید کنندگان گاز طبیعی قرار میدهد اگرچه ایران دارای ذخایر فراوان گاز طبیعی و سایر منابع انرژی فسیلی می باشد و امکان استفاده از این منابع پیشرفت اقتصادی و توسعه کشور را نوید می دهد لیکن دربازار رقابتی صادرات و استفاده از انرژی چالشهایی نیز پیش روست دراین مقاله سعی شده است تا دو روش انتقال گاز درون منافذ تولید شده توسط مولکول های آب موسوم به هیدرات گازی NGH و روش تبدیل گاز طبیعی به سوختهای مایع یا مایعات پایه برای تولید سوخت تحت عنوان GTL معرفی و از جنبه فنی و اقتصادی و مورد بررسی قرارگیرد.