سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین نعمتیان جلودار – کارشناس ارشد عمران – زلزله ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
حمید البرزی اوانکی – کارشناس عمران

چکیده:

بخش قابل توجهی از ساختمان های در حال بهره برداری و یا ساخت درشهرها و روستاهای کشورمان از نوع سازه های بنایی می باشد اما با توجه به وجود دو آیین نامه درمورد ضوابط طرح و اجرای این نوع سازه ها درصد کمی از آنها برطبق اصول صحیح بنا شده اند به نظر مولفین اولین گام در اصلاح روند ساخت سازه های بنایی اصلاح آیین نامه های مرتبط با این نوع سازه هاست لذا دراین مقاله سعی شده است که با مقایسه دو آیین نامه موجود درمورد ضوابط راحی و اجرای سازه های بنایی محققین و مهندسین متوجه نقاط ضعف یا کاستی های این دو مرجع شده تا ساخت و یا تقویت سازه های بنایی با صحت ایمنی و اطمینان بیشتری صورت پذیرد.