سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم سلطانی نژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمشید شهاب پور – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پیریت فراوانترین کانی سولفیدی است که در تمام مناطق کانی سازی معدن مس سرچشمه یافت می گردد. غلظتعناصر اصلی و فرعی Ti ، Sn ، Zn ، Pb ، Cu ، Ag ، Au ، Sb ، As ، Ni ، Co) در پیریتهای پراکنده و رگچه ای موجود در دگرسانی پروپیلیتیک با استفاده از روش EPMA مورد اندازه گیری قرار گرف . ت در پیریتهای رگچه ای و پراکنده عناصر آرسنیک و نقره بیشترین غلظت را در بین عناصر فرعی موجود در این کانی به خود اختصاص داده اند. تفاوت غلظت عناصری نظیر Cu, Ni,Sn,Co,Au,Sb در دو نوع پیریت موجود در دگرسانی پروپیلیتیک حائز اهمیت می باش .د