سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سونا کبریایی زاده – دانش آموخته کارشناسی مهندسی منابع طبیعی محیط زیست دانشگاه یزد
فرهاد نژادکورکی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه یزد
الهام یوسفی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

چکیده:

پیشرفت تکنولوژی های نوین و توسعه روزافزون جمعیت و نیاز بشر به استفاده ازاین تکنولوژی ها سبب بروز مشکلاتی ازجمله آلودگی محیط زیست بخصوص آلودگی هوا شده است از این رو جهت کنترل وحذف این آلودگی ها باید مطالعه کامل روی این مباحث صورت گیرد از طرفی وضعیت بحرانی آلودگی هوای تهران برکسی پوشیده نیست و با توجه به اینکه ریزگردها به عنوان یکی از آلاینده های اصلی هوای شهر تهران به شمار میرود دراین مطالعه غلظت یکی از ریزگردهای موجود در هوای آزاد در طی سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ میلادی در نقاط مختلف شهر تهران مورد مقایسه و بررسی قرارگرفته استو سپس با حد استاندارد جهانی آن مقایسه می شود همچنین با استفاده ازنرم افزار اس پی اس اس و با آزمون تی جفتی بیشینه غلظت الاینده در هرکدام از ایستگاه ها در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ مقایسه گردید نتایج بدست آمده حاکی از آن است که منطقه ۲۲ شهرداری تهران دارای بیشترین حد آلودگی و منطقه ۲۰ دارای کمترین حد آلودگی در بین ۴ ایستگاه مورد بررسی در طی سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱۰ می باشد.