سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی اقبالی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
خسرو ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمسعود همام – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
فرزین قائمی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دایک های دیابازی در معدن بوکسیت جاجرم طی فعالیت تکتونیکی فشارشی در راستای گسلهای عمیق منطقه تشکیل شده اند.ژئوشیمی اکسیدهای اصلی نشان میدند که این سنگها از نوع بازالت تا پیکروبازالت می باشند. نمودار عنکبوتی نرمالیزه عناصر کمیاب دایکهای دیابازی نسبت به گوشته اولیه نشان دهنده غنی شدگی عناصرLREE تهی شدگی عناصر کمیاب سنگین (HREE) میباشد.عناصر HFSE شامل y Ti-Zr-HF Nb که بین بوکسیت ودیاباز مشترک می باشند اما با این تفاوت که بیشترین مقدار این عناصر در دیاباز و کمترین مقدار در بوکسیت شیلی است .این نسبتها نشاندهنده این است که عناصر HFSE دربرابردگرسانی مقاوم هستند وکمتر به صورت محلول در می ایند.عناصر متحرک مثل Rb-k-Na-Sr-La-Ba‐ca نسبت به دگرسانی حساس بوده و بیشتر به صورت محلول در می ایند. در نتیجه فراوانی عناصر متحرک در بوکسیت متغیر است و به طور کلی مقدار این عناصر در بوکسیت شیلی بیشتر از بوکسیت سخت است اما در دیابازعناصر متحرک به عنوان مثال ba یا ca با افزایش غلطت در اثر فعل وانفعالات محلولهای ماگمایی تشکیل رگچه های باریت وکلسیت را می دهند که در اثر دگرسانی به سرعت شسته و از سنگ خارج میشود