سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد کریمی – استادیار زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
زهرا تذروی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مینا سبحانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
فروغ نوروزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

تالاب ها به عنوان یکی از منابع زیسنی با ارزش در کشورها شناخته شده اند، اما فعالیت های مختلف شهری، صنعتی وکشاورزی در نواحی اطراف آن ، سبب آلودگی این سیستم ها به فلزات سنگین و به خطر افتادن این اکو سیستم شده است. این فلزات به دلیل آثار سمی و توان تجمع زیستی در گونه های مختلف آبزیان از اهمیت ویژه ای برخوردارند و به دلیل وارد شدن به زنجیره غذایی انسان و سایر موجودات، سلامتی این گروه ها را به خطر می اندازند. در این مقاله میزان عناصر سنگینCu و Cd در تالاب انزلی و تالاب گاوخونی با هم مقایسه شده اند. عناصر سنگین کادمیوم و مس در تالاب انزلی با روش ۴مرحله ایFraction در ۶ایستگاه اندازه گیری شده و طبق نتایج بدست آمده میزان کادمیوم در تالاب انزلی در ایستگاه D و C به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار ۳/۱۶ و ۱/۰۵ ppm و میزان مس در ایستگاه E,C به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار ۶۹/۴۹ و ۴۳/۹۹ PPM را داشته است. عناصر مذکور در پهنه گلی پلایای تالاب گاوخونی توسط دستگاهICP-MS وAAS در۱۱ ایستگاه مورد بررسی قرار گرفت