سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
سید سعیداله مرتضوی – دانشیار گروه برق دانشگاه شهید چمران اهواز
حسن براتی – استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

در این مقاله کنترل کننده های بهینه فازی ساگنو جهت کنترل اتوماتیک تولید (AGC) سیستم حرارتی دو و سه ناحیه ای که نواحی آن شامل توربین های دارای بازگرمکن با محدودیت نرخ تولید ۳% است، ارائه شده است. در این کار از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی کنترل کننده فازی استفاده شده است. نتایج شبیه سازی های انجام شده در حضور کنترل کننده فازی ارائه شده و کنترل کننده کلاسیک و بهینه شده IDD که در منابع موجود به عنوان کنترل کننده ی برتر انتخاب شده است، نشان می دهد که کنترل کننده ی فازی ارائه شده دارای عمل کرد دینامیکی بهتری است. حساسیت کنترل کننده های بررسی شده به تغییر پارامترهای سیستم با تغییر بزرگی در ثابت انرسی (H)، ثابت زمانی ری هیتر (Tr) و ضریب ری هیتر (Kr) انجام شده است. نتایج بدست آمده از آنالیز حساسیت قدرت کنترل کننده فازی پیشنهادی را اثبات می کند.