سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین رشنو – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین زاهدی – کارشناس مهندسی مواد متالورژی صنعتی
علیرضا خدابنده – دکتری مهندسی مواد

چکیده:

درآلیاژ آلومینیوم ۷۰۷۵ عاملی که باعث افزایش استحکام می باشد حضور ذرات رسوب درفاز ثانویه است که این امر مطالعه برروی چگونگی توزیع و شکل رسوبها دراین آلیاژ و تاثیر عملیات حرارتی برتغییر شکل آنها را هرچه بیشتر مشخص می کند درپژوهش حاضر بعدازبدست آوردن دما و زمان مناسب جهت انجام عملیاتهای حرارتی آنیل انحلالی و فرتوت سازی به مقایسه تاثیر این دو عملیات برروی تغییر شکل آلیاژ پرداخته شده است با انجام آنیل انحلالی در دمای ۴۸۰ درجه و بررسی سختی آن و مشاهده ساختاری درزیرمیکروسکوپ نوری به مفید بودن این عملیات برای کاهش مقاومت دربرابر تغییر شکل و همچنین حل شدن همه رسوبات به غیر از رسوبات توده ای بی شکل و انحلال فازها درناحیه تک فازی پی برده شد.