سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم بابائیان – دانشجوی دکتری و استاد گروه خاکشناسی، دانشگاه تربیت مدرس
محمد هادی غفاریان مقرب – دانشجوی دکتری و استاد گروه خاکشناسی، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی همایی – استاد گروه خاکشناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این پژوهش اثر سطوح مختلفNTA ،EDTA و اسید اگزالیک در فراهمی سرب در خاک و استخراج و تثبیت گیاهی آن توسط هویج مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد در غلظت ۱۰ میلی مولارEDTA غلظت سرب قابل استخراج از خاک برابر ۶۷۱ میلیگرم در کیلوگرم ( ۴۶۳ برابر افزایش نسبت به شاهد) است. بیشترین مقدار سرب استخراج شده از خاک در طول دوره رشد هویج، در بالاترین سطح آلودگی خاک و غلظتEDTA برابر ۱۳۶۷ گرم در هکتار بدست آمد. در حضور کیلیتها پتانسیل تثبیت سرب در ریشههای فرعی گیاه کاهش یافت. بیشترین مقدار سرب تثبیت شده در ریشههای فرعی برابر ۱۱/۷ گرم در هکتار و در عدم حضور کیلیتها بدست آمد. نتایج نشان داد هویج توانایی زیادی در جذب و تجمع سرب در اندامهای خود دارد و بنابراین میتواند به عنوان گیاهی سرباندوز در فناوری پالایش گیاهی مورد استفاده قرار گیرد.