سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام شکوهیان – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
نسرین امینی زاده – استادیار، دانشگاه صنعتی سیرجان،بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق، به منظور بررسی سیستم های انرژی نو، به مطالعه و تحلیل عددی داده های خورشیدی با استفاده از نرم افزار EES برروی معادلات حاکم بر سیستم های انرژی خورشیدی پرداخته شده است و عملکرد یک سیستم جذبی خورشیدی تک مرحله لیتیمبرومایید بررسی خواهد شد. کارایی این سیستم خورشیدی به ازای دو نوع متفاوت کلکتور صفحه تخت و کلکتور لوله خلاء بر ضریب عملکرد سیستم بررسی شده است. با استفاده از اطلاعاتهواشناسی(آب و هوای کرمان)گرمای جذب شده توسط کلکتور، گرمای مورد نیاز ژنراتور، حرارت دریافت شده توسط اواپراتور،ضریب عملکرد و دمای ژنراتور برای این دو سیستم محاسبه گردید. پس از بررسی بعمل آمده مشخص شد بهترین نوع کلکتور برای سیستم جذبی خورشیدی کلکتور لوله خلاء است.