سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اصغر محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ت
عباس اکبرنیا – عضو هیئت علمی پژوهشکده کشاورزی سازمان پزوهش های علمی و صنعتی ایران
رضا علیمردانی – استاد گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

درتحقیقی که در پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران به منظور کاهش توان مصرفی واحد خاکورزی اولیه یک ماشین چندکاره کشاورزی انجام شد، نسبت به ساخت دو تیغه با عرض های ۶۶۰ و ۴۴۰ میلی متر جهت استفاده در واحد خاکورزی اولیه این کمبینات اقدام گردید. برای مقایسه نیروی کشش دو مدل ساخته شده ازسویل بین (soil bin) آزمایشگاه دینامیک خاک موسسه تحقیقات فنی و مهندسی وزارت جهادکشاورزی (واقع در کرج) استفاده شد. این سویل بین دارای خاک لومی- رسی با محتوای رطوبتی ۱۳/۲۳ درصد بود که میزان جرم مخصوص ظاهری آن در عمق های ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ میلی متر به ترتیب معادل ۱/۳۹، ۱/۴۶ و ۱/۴۷ گرم بر سانتی متر مکعب بدست آمد. پس از انجام آزمون ها (در سرعت ثابت ۰/۴ متربرثانیه)، مشاهده شد که در عمق های ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ میلی متر، تیغه باریک تر به ترتیب به ۰/۶۱، ۰/۷۱ و ۰/۹۰ کیلونیوتن نیروی کمتری نسبت به مدل عریض تر جهت کشش نیاز دارد، به عبارت دیگر می توان گفت علی رغم اینکه عرض کار تیغه باریک تر تنها به اندازه یک سوم از عرض تیغه عریض تر کاهش یافته است، نیروی کشش در آن کمتر از نصف نیروی کشش تیغه عریض تر رسیده است. استفاده از تیغه باریک تر در عرض کار ۱/۵ متری ماشین چندکاره در عمق های ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ میلی متر به ترتیب منجر به کاهش ۰/۷۷، ۰/۸۶ و ۱/۱۳ کیلونیوتن نیروی کشش کمتر نسبت به تیغه عریض تر خواهد شد.