سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحیدرضا حمیدی نیا – دانشجوی سابق کارشناس ارشد بخش مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شیراز
سعادت کامگار – استادیار بخش مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

گندم یکی از محصولات راهبردی در کشاروزی ایران می باشد در راستای ایجاد تحول در روند کاشت گندم درکشور ایران تحقیقی برروی اثر شش روش مختلف تهیه زمین و کاشت برسبز شدن گندم آبی با مقایسه عملکرد دانه و اجزای عملکرد آنها انجام گرفت تا بتوان با انتخاب و استفاده از مناسب ترین ماشین های کاشت موجود در منطقه بهترین روش کاشت را پیشنهاد نمود روشهای مرسوم عبارت بودند از کاشت با ماشین بذرپاش+زدن دیسک+ زدن شیاربازکنT1، کاشت با خطی کار ساده+ زدن شیاربازکنT2 کاشت با خطی کار ساده و روش کاشت بصورت مسطحT3 و روشهای جدید شام لزدن شیار بازکن+ کاشت با خطی کار ساده T4 زدن شیار بازکن + کاشت با خطی کار جدید شیار بازکنهای آن حالت جوی و پشته ای دارند T5 زدن شیار بازکن+کاشت با خطی کار جدید+ بسترساز T6 بود. برای اجرای این تحقیق از طرح بلوکهای کامل تصادفی با شش تیمار روشهای مختلف تهیه زمین و کاشت در سه تکرار استفاده گردید.