سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالحسین ابوطالبی –
حامد حسن زاده خانکهدانی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
ابراهیم ذاکری – کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
فریبا نجاتی – کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

چکیده:

به منظور بررسی و شناسایی رقم مناسب منطقه، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای تصادفی با ۱۶ رقم گوجه فرنگی در ۳ تکرار در میناب به اجرا درآمد. کشت بذر در سینی های کشت ۱۰۵ تایی حاوی پیت ماس در اوایل شهریور انجام و نشاءها اواسط مهر ماه به زمین اصلی منتقل شد. ارقام مورد بررسی عبارت بود از: لستو، کیمیا، ،ZD634 ،ZD625 ،ZD731 ،DFT3003 ،DFT3002 ،DFT3000 TUS33812 ،RFT112 ،T97301 ،۹۰۱۴ ،ZD610 ،ZD633 و TH1462 . رقم سانسید ۶۱۸۹ نیز به عنوان رقم شاهد که در منطقه زیاد مورد کشت است به کار رفت. یادداشت برداری از صفات براساس فرم استاندارد یادداشت برداری گوجه فرنگی (دیسکریپتور) انجام شد. صفات دیگری نظیر عملکرد در واحد سطح و خصوصیات کیفی میوه نظیر بریکس، اسید، ویتامین ث، pH و مقاومت ظاهری به بیماری های قارچی و ویروسی لکه موجی و سرجمک، نیز مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر عملکرد بیشتر و صفات کمی و کیفی بهتر، ارقامی که در شرایط این آزمایش مقاومت بهتری به بیماری قارچی لکه موجی و بیماری ویروسی سرجمک داشتند، مناسب تشخیص داده شد. این ارقام به ترتیب الویت عبارتند از: RFT112 ، کیمیا، ZD634 و .ZD633