سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

چکیده:

شیشه ها از مهم ترین عوامل اتلاف انرژی در ساختمان هستند. برای کاهش مصرف انرژی ساختمان می بایست میزان اتلاف حرارتی از شیشه ها را به حداقل رساند. شیشه ها از سه طریق رسانش، همرفت و تابش سبب اتلاف حرارت می شوند. عایق کاری شیشه ها با استفاده از شیشه دو جداره و کم گسیل برای کاهش انتقال حرارت رسانشی و استفاده از شیشه های رنگی و رفلکس و همچنین استفاده از فناوری ویندوفیلم(سلف.م پشن برچسب دار)، برای کاهش اتلاف حرارت تابشی و جلوگیی از ورود حرارت تابشی آفتاب، صورت می پذیرد. نقش شیشه ها در روشنایی طبیعی ساختمان و کاهش مصرف برق به دلیل کاهش مصرف در بخش روشنایی می بایست مورد توجه قرار گیرد. بنابراین بررسی مشخصات نوری و حرارتی شیشه ها و پوشش های گوناگون ضروری به نظر می رسد. مشخصات نوری و حرارتی شیشه ها با به کار بردن هریک از این فناوری ها بهبود پیدا می کند که نتیجه آن کاهش اتلاف انرژی می باشد. برای محاسبه میزان اتلاف انرژی از طریق شیشه ها و پوشش های گوناگون باید به شبیه سازی سیستمانرژی یک ساختمان نمونه پرداخت. میزانانرژی اتلافی در مورد انواع شیشه ها در اقلیم های گوناگون متفاوت است. بنابراین به مدل سازی یک ساختمان نمونه در اقلیم های گوناگون با در نظر گرفتن انواع مختلف شیشه با مشخصات نوری و حرارتی مختلف، پرداخته می شود تا میزان انرژی مصرفی ساختمان در هر حالت معین شود و بهترین نوع شیشه یا پوشش برای اقلیم های مختلف از نظر کاهش مصرف انرژی پیشنهاد می شود.