سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن آبنیکی – دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه تهران
سعید ناطقی جهرمی – دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه شهید رجایی
حسن منصف – دانشگاه تهران
رضا قندهاری – دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه شهید رجایی

چکیده:

در این مقاله، یک مطالعه تحلیلی در دو حوزه هارمونیک-زمان در سیستم قدرت نشان داده شده و در ادامه یک توربین بادی باDFIGبا بار محلی که به شبکه متصل است در این دو فضا مدلسازی هارمونیکی -زمانی شده – اند. بعد از آن با مقایسه عملکرد مدل هارمونیکی با مدل حوزه زمان در یک شبکه جامع که از کنترل برداری بهره – مند است، عملکرد بهتر مدل هارمونیکی نشان داده شده ودر انتها مدلی جامع برای تحلیل هارمونیکی ارائه گردیده است.