سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پویا استیفائی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگ
محمد حقیقی – استادیار مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی
علی اکبر بابالو – استاد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات مواد نانوساختار، دانشگاه صنعتی سهن
مهدی فلاح جعفری – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، واحد پژوهش و فناوری، شرکت ملی پالایش و پخش فر

چکیده:

نانوکاتالیست Ni/Al2O3با روش تلقیح سنتز و سپس درادامه با روش پلاسما اصلاح شد و درفرایند ریفورمینگ خشک متان مورد ارزیابی قرارگرفت به منظور بررسی خواص و مقایسه ساختار کاتالیست Ni/Al2O3 پلاسمایی با نمونه تلقیحی مشابه از آنالیزهای XRD ، SEM ، BET و TG-DTG استفاده شد این آنالیزهای حاکی از سطح ویژه بیشتر و پخش شدگی بهتر ذرات فاز فعال درنمونه پلاسمایی بود همچنین نمونه اصلاح شده با پلاسما دارای مورفولوژی منظم تر کلوخه های کمتر وذرات کوچکتری بود جهت بررسی عملکرد نانوکاتالیست ها فعالیت آنها درمحدوده دمایی ۵۵۰تا ۸۵۰درجه ارزیابی شد و نتایج نشان داد پلاسما تاثیر قابل ملاحظه ای برافزایش میزان تبدیل خوراک دارد طوریکه دردمای ۸۵۰درجه درصد تبدیل برای کاتالیست پلاسمایی به ۹۷درصد رسید.