سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نادر راحمی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی-دانشکده مهندسی شیمی- مرکز تحقیقات راکتور و
محمد حقیقی – استادیار مهندسی شیمی- دانشکده مهندسی شیمی- مرکز تحقیقات راکتور و کاتا
علی اکبر بابالو – استاد مهندسی شیمی- دانشکده مهندسی شیمی- مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیس
مهدی فلاح – کارشناس ارشد مهندسی شیمی – واحد پژوهش و فناوری – شرکت ملی پالایش و پخش فرا

چکیده:

در این مقاله نانو کاتالیست Ni/Al2O3-ZrO2 به دو روش تلقیح و پلاسما سنتز شده با انالیزهایی همچون BET SEM XRD و FTIR تعیین خصوصیات گردید و تاثیر آن بر روی فرایند ریفورمینگ متان با CO2 مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز XRD توزیع مناسب اکسید نیکل را در مورد کاتالیست پلاسمایی نشان داد. ذرات کاتالیست Ni/Al2O3-ZrO2 با توجه به تصاویر SEM نیز همگن و نانومتری بودند. علاوه بر ای طیف FTIR تاثیر پلاسما را در کریستالی تر شدن آلومینا مورد تایید قرارداد. ارزیابی کاتالیست ها در فرآیند ریفورمینگ متان با CO2 نیز بهبود عملکرد کاتالیست تهیه شده به روش پلاسما را نشان می دهد.