سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرش پاره کار – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدجمشید موسوی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهاره کمالی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کارایی مدلهای مفهومی بارش – رواناب به عنوان ابزار ارزیابی پاسخ حوضه های ابریز در برابر بار هیدرولوژیک به تنظیم مقدار پارامترهای این مدلها وابسته است بنابراین کالیبراسیون این مدلها به طوری که بتوانند مولفه های مختلف فرایندهای بارش رواناب را تا حد امکان برای اهداف پیش بینی و مدیریت حوضه نمایش دهند جزء مهمی از فرایند کاربرد این مدلها می باشد نظر به زمان بر بودن روش کالیبراسیون دستی کالیبراسیون خودکار مبتنی بر روشهای جستجوی سیستماتیک مورد توجه می باشد دراین مطالعه کالیبراسیون خودکار مدل مفهومی HEC-HMS با استفاده از الگوریتم های ژنتیک برروی حوضه تمر از زیرحوضه های استان گلستان مورد توجه قرارگرفته است دراین راستا استفاده از دو مدل تلفات شامل روش سازمان حفاظت خاک آمریکا SCS و روش گرین – امپت در کالیبراسیون مدلهای رخداد پایه برای شبیه سازی بارش و رواناب حوضه تمر بررسی و مقایسه شدها ست.