سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی بسطامی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
امیر شیخ زاده تکابی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مقاله پایه های منفرد فولادی پل ها همراه با تیرسرستون از دیدگاه ظرفیت شکل پذیری و مکانیسم ها با درنظر گرفتن آثار کمانش کلی و موضعی و مقاومت پس کمانشی و مشخصات مفاصل پلاستیک مورد مطالعه قرارداده شده و ازطریق تحلیل های اجزا محدود به بررسی رفتار مودهای گسیختگی و خرابی این پایه ها و مودهای غالب کنترل کننده ظرفیت باربری و ظرفیت شکل پذیری آنها پرداخته شده است همچنین پس از تقویت این پایه ها به وسیله الیاف کامپوزیتی FRP و همچنین ورقهای سخت کننده فولادی عملکرد لرزه ای این پلها مجددا مورد بررسی قرارگرفته و مقایسه ای بین نقاط قوت و ضعف مقاوم سازی به دو روش ذکر شده با مقایسه مشخصات مفاصل پلاستیک برمبنای روشهای FEMA-356 صورت خواهد گرفت