سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرمحمد ماهری آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده فنی مهندسی، تهران
محمدعلی جعفری صحنه سرایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ، دانشکده فنی مهندسی، گروه ارشد سازه، تهران

چکیده:

با توجه به کاربرد وسیع سازه های فولادی در کشور، توجه به سیستم های استهلاک انرژی در پایداری سازه می تواند نقش مهمی را ایفا کند . ازجمله روش های بهبود رفتار لرزه ای سازه ها استفاده از مهاربندهای کمانش ناپذیر BRB و زانویی KBF را میتوان نام برد. در این تحقیق دوره تناوب دریفت طبقات، برش پایه و سایر پارامترهای تأثیرگذار مهاربندهای BRB و زانویی KBF با بادبندهای همگرای ضربدری ( CBF ) در سازه های فولادی ۴ و ۱۲ طبقه با پلان منظم بر اساس تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی موردبررسی و مقایسه قرار گرفت. بدین منظور ابتدا مقاطع در سازه های فولادی موردنظر با استفاده از نرمافزار ETABS 2013 طراحی شد و سپس سازه های موردنظر در نرم افزار PERFORM 3D تحت اثر ۷ شتاب نگاشت تحلیل گردید. از مقایسه مدل های ۴ و ۱۲ طبقه با مهاربندهای BRB و زانویی KBF نسبت به مدل های با مهاربند CBF (ضربدری) نتایج زیر بدست آمده است. کاهش تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت) در مدلهای با مهاربند KBF به مقدار ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به مدل های با مهاربند BRB و ۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به مدل های با مهاربند CBF ، کاهش برش پایه در مدل های با مهاربند BRB به مقدار تقریباً ۱۵ تا ۲۰ درصد نسبت به مدل های با مهاربند KBF و ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به مدل های با مهاربند CBF ، افزایش زمان تناوب سازه در مدل های با مهاربند BRB و KBF نسبت به مداهای با مهاربند CBF و درنتیجه کاهش سختی و افزایش شکل پذیری سازه، افزایش سطوح عملکرد سازه های با مهاربندهای BRB و زانویی KBF نسبت به سازه های با مهاربندCBF .