سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

غلامرضا عبداله زاده – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
هادی فقیه ملکی – دانشجوی موسسه آموزش عالی طبری بابل

چکیده:

نظر به آنکه بخش قابل توجهی از سازه های موجود که براساس آیین نامه های قدیمی طراحی لرزه ای طرح شده اند قادر به پاسخگویی عملکرد موردانتظار تحت اثرزلزله های شدید نیستند لذا دراین تحقیق اقدام به بررسی یکی زاروشهیا بهسازی لرزه ای سازه فولادی قاب خمشی متوسط دردو جهتبا مهاربندها شده است دراین تحقیق سه مدل سازه فولادی قاب خمشی متوسط دردوجهت درتعدادطبقات ۳و۸و۱۲ وفق آیین نامه های قدیمی طراحی لرزه ای که براساس سطح عملکرد PBD می باشد درنرم افزار Etabs9.5 طرح شده و براساس ضوابط لرزه ای ایین نامه برای سازه های فولادی ANSI/AISC431-10 مورد بازنگری قرارگرفته است و ملاحظه گردید که انی سازه ها عملکرد لرزه ای لازم را ندارد سپس بهسازی لرزه ای آنها به دو روش با استفاده از مهاربندهای رایج TBB و با استفاده از مهاربندهای کمانش تاب BRB صورت گرفته است و با فراخوانی سازه های بهسازی شده درنرم افزار SAP2000 روی نمونه تحلیل استاتیکی غیرخطی و تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی صورتگرفته و سازه های بهسازی شده مورد ارزیابی قرارگرفت