سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوید وفا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گیلان- رشت
سعید پورزینلی – دانشیار گروه عمران – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گیلان- رشت

چکیده:

بکار گیری سیستمی که تحت تحریکات خفیف، مقاومت وسختی کافی داشته و در تحریکات شدید، شکل پذیری و اتلاف انرژی بالایی از خود نشان دهد از لحاظ ایمنی و اقتصادی به طور وسیعی کاربرد خواهد داشت. در این میان می توان از قابهای SPS یا EBF نام برد که در هر دو سیستم اعضای مهار بندی سختی مورد نیاز را تحت تحریکات ضعیف وعضو فیوز مانندهم تحت تحریکات قوی با وارد شدن به مرحله غیر خطی و مفصل شدن، شکل پذیری و اتلاف انرژی مورد نیاز را تأمین مینماید. رفتار این سیستم ها به گونه ای است که سایر اعضای قاب شامل تیر، ستون و مهار بند در محدوده خطی باقی مانده و امکان بهره برداری مجدد از سیستم سازه ای را تنها با تعویض مجدد فیوز جاری شونده مقدور می سازد. به منطور بررسی عملکرد این سیستم، در تحقیق حاضر، ابتدا یک قاب یک طبقه و یک دهانه با طول فیوز یکسان در سیستم EBF و SPS در نرم افزار ABAQUS مورد مطالعه قرار گرفت. سپس به منظور بررسی بیشتر تأثیر این سیستم ها در بهبود عملکرد لرزه ای، دو ساختمان ۵ و ۱۰ طبقه دو بعدی در نرم افزار SAP مدل شده و مطالعه گردید