سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اردشیر دیلمی – استاد یار دانشکده عمران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
مصطفی فقهی – کارشناس ارشد سازه ، دانشگاه تفرش

چکیده:

امروزه برخورد سنتی با طراحی ساختمان ها مبتنی بر تأمین سختی و مقاومت کافی ، جای خود را به برخورد مدرن که جذب و اتلاف انرژی در آن نقش تعیین کننده ای دارد ، داده است . روش های نوین با بکارگیری جزئیاتمناسب اتلاف کنننده انرژی در سازه ، مصالح مصرفی در سازه را به نحو قابل توجهی کاهش داده و علاوه بر توجیه اقتصادی مناسب ، رفتار سازه و معیارهای فنی آن را بهبود می بخشد . از این رو استفاده از سیستم های سازه ای فولادی با مهاربندهای کمانش ناپذیرBRBF)و برون محورEBF) بسیار مناسب به نظر می رسد . لذا در این پژوهش به بررسی رفتار لرزه ای قاب های فلزی مهاربندی شدهEBF و BRB دارای ویژگی جمع شدگی منظم در ارتفاع ، با استفاده از مطالعه بر روی ضریب رفتار آنها می پردازیم . رویکرد پایه در این پژوهش ، مطالعه اثرات شکل پذیری و اضافه مقاومت موجود در سازه از روی منحنی ظرفیت سازه با استفاده از تغییر تعداد طبقات سازه و تغییرآرایش مهاربندیBRB شامل Diagonal , Inverted v, v می باشد. . پاسخ لرزه ای سیستم های مورد مطالعه با انجام آنالیز استاتیکی غیر خطی و توسط نرم افزارPERFORM-3D بدست آمده است . نتایج حاصل نشان دهنده تفاوت اندک میان ضرایب رفتار محاسبه شده برای قاب های دارای جمع شدگی در ارتفاع در این تحقیق ، با مقادیر آیین نامه ای است