سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد نیکنام – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران- نارمک- دلنشگاه علم و صنعت
علی عطاری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- زلزله-تهران- نارمک- دلنشگاه علم و صنعت

چکیده:

تحلیل پوش آور به دلیل سادگی از نظر مفهومی و محاسباتی در آئین نامه ها و دستورالعملهای مختلف به عنوان یکی از بهترین روشها در ارزیابی لرزهای سازه ها توصیه گردیده است . علیرغم سادگی این روش تحلیل ، مطالعات اخیر نشان میدهد که در برخی موارد این روش نمی تواند رفتار دینامیکی سازه ها را به درستی نشان دهد . در این مقاله سعی تا رو شهای استاتیکی غیرخطی موجود در آئین نامه ATC-40 نشریه FEMA-356 با یکدیگر مقایسه شوند. این مقایسه و تعیین میزان برتری آنها نسبت به یکدیگر به کمک روش تحلیل دینامیکی غیرخطی انجام میپذیرد. این مهم به این دلیل است که طبیعی ترین روش تحلیل سازگار با رفتار فیزیکی ساز هها حین زمین لرزه، تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی است.مدل های سازه ای استفاده شده، مدل های منظم سه بعدی با تعداد طبقات مختلف ۴،۸،۱۲،۱۶ هستند.سیستم لرزه بر تمامی آن ها، سیستم لرزه بر فولادی قاب خمشی ویژه در دو جهت می باشد. نتایج بدست آمده در انتها می تواند منجر به تشخیص هرچه بهتر روش مناسب ارزیابی عملکرد لرزه ای برای سیستم های فولادی قاب خمشی ویژه شوند.