سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یعقوب محمدی – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی
سیدحسین قاسم زاده موسوی نژاد – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه گیلان
توفیق روحی امینجان – کارشناسی ارشد سازه دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

استفاده از مهاربندهای فولادی در ساختمان های بتنی بیشتر جهت تقویت لرزه ای استفاده می شده است اما استفاده از این سیستم به عنوان یک سیستم باربر جانبی به دلیل اقتصادی بودن، اجرای آسان و حاشیه ایمنی بالا در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی عملکرد مهاربندهای فولادی در سازه های بتنی می باشد و رفتار این سازه ها با سازه های دارای دیوار برشی بتنی مورد مقایسه قرار گرفته است. تمام مدل های مورد مطالعه با نرم افزار ETABS طراحی و تحلیل استاتیکی غیر خطی در نرم افزار SAP 2000 انجام شده است و پارامترهای لرزه اای مانند ضریب اضافه مقاومت، ضریب شکل پذیری، ضریب رفتار و سختی جانبی الاستیک مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج تحلیل و بررسی ها نشان می دهد که سیستم مهاربند x دارای رفتار مناسب تری نسبت به سیستم مهاربند Λ و قاب دارای دیوار برشی بتنی می باشد وحاشیه ایمنی مهاربند x بیشتر از مهاربند Λ و دیوار برشی بتنی می باشد.