سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوید علیزاده وحید – کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه
مجتبی صانعی – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
مهدی اژدری مقدم – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

این تحقیق به بررسی تاثیر شرایط هیدرولیکی درعملکرد روش صفحه مدفون درکنترل آبشستگی تکیه گاه پل پرداخته است ازمایشها درسه گروه هیدرولیکی با دبی و عمقهای مختلف طراحی شده است حداکثر عمق آبشستگی تکیه گاه پل درحالت شاهد درشرایط آب زلال و استانه حرکت روی میدهد با توجه به نتایج آزمایشها روش صفحه مدفون درشرایط استانه حرکت U/Uc=0.9 عملکرد بهتری درکنترل آبشستگی دارد و حدود ۶۰درصد عمق آبشستگی را کاهش میدهد ودرحالت U/Uc=0.7 عمق ابشستگی حدود ۴۰درصد کاهش می یابد بنابراین روش صفحه مدفون درشرایط بحرانی عملکرد بهتری درکاهش آبشستگی تکیه گاه پل و آبشکن های قائم دارد.