سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ش مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

در این مقاله عملکرد سه سیستم سازه ای فولادی در مقابل اندام پیش رونده،مورد بررسی قرار گرفته است.این سه سیستم شامل قاب خمشی،مهاربندی همگراو مهاربندی واگرا، می باشد.این نمونه ها بهصورت سه بعدی و در ده طبقه و پنج دهانه مدلسازی شده اند.روش مورداستفاده، روش مسیر جایگزین بار است که در استاندارد DOD 2010 توصیه شده است.در این مطالعه، تحلیل دینامیکی غیرخطی، طی سناریوی حذف ستون میانی طبقه اول،مورداستفاده قرار گرفته است تا پاسخ های سه سیستم موردنظر و مفاصل پلاستیک تشکیل شده بعد از حذف این ستون، بررسی شود. نتایج حاصل نشان داد که مفاصل پلاستیک تشکیل شده در قاب خمشی ، در طول تیرها و در دو سیستم مهاربندی ، در طول بادبندها شکل می گیرد.همچنین،سیستم قاب خمشی، نسبت به دو سیستم مهاربندی ، جذب انرژی بیشتری خواهد داشت.