سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامبیز دهقانی کهنه شهری – دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز
فریدون شعبانی نیا – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

چکیده:

در مقاله حاضر یک سیستم استنتاج فازی نوع ۱ (معمولی) ویک سیستم استنتاج فازی نوع ۲ طراحی شده اند تا با تولید اطلاعات کمی از نحوه ی انحراف پارامترهای مختلف یک فرآیند پتروشیمیایی و بهره گیری از مدل گراف جهت دار (SDG) فرآیند، یک الگوریتم کارا برای شناسایی خطا در فرآیندهای پتروشیمیایی ارائه گردد. هدف اصلی، مقایسه ی بین دو روش ارائه شده می باشد. مشخصه ی بارز سیستم فازی نوع ۲ نسبت به سیستم فازی نوع ۱ قابلیت مطلوب آن در شناسایی صحیح خطا در مواقعی است که پارامترهای فرآیند دارای نامعینی های زیاد می باشند، به طوریکه سیستم فازی نوع ۱ در مواجهه با آن ها دچار کاستی می باشد. نمونه ای که روش ارائه شده روی آن بررسی خواهد شد یک واحد برج تقطیر در یکی از پتروشیمی های کشور می باشد که توسط نرم افزار HYSYS شبیه سازی شده است.