سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیلا هادی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمود شیوازاد – استادتغذیه طیور، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
حسین مروج – دانشیار
مجید اله یاری شهراسب – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه طیور، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه

چکیده:

این تحقیق به منظور مقایسه عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف متیونین گیاهی و متیونین سنتتیک در جیره های بر پایه ذرت و کنجاله سویا از سن ۳ تا ۴۲ روزگی در سیستم پرورش قفس صورت گرفت. در این آزمایش تعداد ۱۶۰ قطعه جوجه نر (راس ۳۰۸) در قالب طرح کاملاً تصادفی به ۸ تیمار و ۴ تکرار تقسیم شدند. جهت سنجش سیستم ایمنی پرنده در سنین ۲۸ و ۴۰ روزگی از تست پاسخ به محلول ۱-کلرو ۲-۳-دی نیترو بنزن (DNCB) استفاده شد. نتایج ارزیابی سیستم ایمنی نشان داد که سطوح بالاتر از نیاز پرنده به متیونین گیاهی (تیمار ۷) در بهبود سیستم ایمنی موثر است، بطوری که بیشترین واکنش به محلول DNCB مربوط به پرندگانی بود که از جیره حاوی سطوح ۵/۱ برابر نیاز متیونین با منشاء گیاهی تغذیه نمودند بوده است (۰۵/۰P<). لذا با توجه به نتایج آزمایش به نظر می رسد امکان جایگزینی متیونین با منشاء گیاهی با متیونین سنتتیک (متیونین ساخته شده با فرآورده های نفتی) وجود داشته باشد.