سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید صداقت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله،دانشگاه صنعتی شیراز
محمد علی هادیان فر – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ،دانشگاه صنعتی شیراز
علی لشکری – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ،دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

کفهای طبقات که برای به وجوداوردن سطوح قابل استفاده و مقاومت در برابر بارهای ثقلی طراحی می شوند بعنوان دیافراگم افقی و اولین جزء از سیستم باربر جانبی وظیفه انتقال بارهای جانبی وارد برسازه به اجزای قائم باربر جانبی را برعهده دارند دیافراگم ها بوسیله عمل دیافراگمی diophrogm action این نیروها را بین اعضای قائم باربر جانبی توزیع مینمایند نحوه توزیع این نیروها در بین اجزای باربر جانبی به مشخصات دیافراگم ها و سازه بستگیدارد همانندشکل عملکرد دیافراگم در مقابل بارهای جانبی را می توان به یک تیر عمیق در صفحه ی افقی تشبیه نمود که برروی تکیه گاههایی که همان اعضای قائم مقاوم باربر جانبی می باشند واقع شده است.