سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی هوشمند – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
محمد گیوه چی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
امیراحمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
غلامرضا عزیزیان – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

اهمیت و مطالعه شناخت آبشستگی به علت خسارات احتمالی در هنگام سیلاب غیرقابل چشم پوشی است متداولترین روش جهت تخمین حداکثر عمق آبشستگی پایه پل استفاده از مدلهای آزمایشگاهی و یا برداشت صحرایی می باشد امروزه استفاده از روشهایی ارزان و دقیق جهت تخمین پارامترهایی فوق مورد توجه بسیاری از محققین واقع شده است که دراین میان هوش مصنوعی از جایگاه ویژه ای برخوردار است در این تحقیق با مقایسه نتایج بدست آمده از روشهای شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی – عصبی با مدلهای آزمایشگاهی قابلیت های این روش ها را مورد ارزیابی قرارگرفته است بدین منظور براساس نتایج بدست آمده از این روشها و مقایسه با مدل آزمایشگاهی بهترین نتایج در مرحله ی ارزیابی مربوط به مدلهای شبکه عصبی می باشد.